สารสนเทศ

ปมกดหนาweb

ปมกดกำหนดการสมคร

ขยายเวลาในการรับสมัคร แข่งขันตอบปัญหาความรู้จังหวัดเชียงใหม่ ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2561 

untitled

171229112740-001

171229094748-001

171229094748-002

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

anigif1

ปมภาพกจกรรม2560

vtr2560

vtr2559

vtr25581

ปายขาวประชาสมพนธ 

ฺB.โครงการอบรมครู รุ่นที่1

ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเสริมสร้างศักยาภาพและการเรียนรู้ในวิชาชีพ รุ่นที่1DSC 0011DSC 0024DSC 0034DSC 0036DSC 0037DSC 0041DSC 0042DSC 0069DSC 0072DSC 0102DSC 0105DSC 0121DSC 0138DSC 0147DSC 0150DSC 0293DSC 0282

DSC 0294DSC 0342DSC 0351DSC 0358DSC 0368DSC 0360

DSC 0387

DSC 0396